Kansainvälinen toiminta

Finnilco ry:n toimintaan on sen perustamisesta lähtien kuulunut yhteydenpito muihin alan järjestöihin pohjoismaisella ja kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisten yhteyksien kautta Finnilco kuulee alan kehityssuunnista maailmalla ja voi näin välittää jäsenistölleen esimerkiksi tuoreimpia tutkimus- ja tuotekehitystietoja.

Finnilco on Euroopan avannejärjestön (EOA, European Ostomy Association) ja Maailman avannejärjestön (IOA, International Ostomy Association) jäsen. Pohjoismaisilla avannejärjestöillä on vielä lisäksi oma yhteiselimensä NOA, Nordic Ostomy Association.

Näyttökuva (18)WebIOALogo1

Maailman avannepäivää vietetään joka kolmas vuosi

Maailman Avannepäivän viettäminen on lähtöisin Kansainväliseltä Avanneyhdistykseltä (International Ostomy Association, IOA), joka on koonnut yhteen eri maiden avanneyhdistyksiä vuodesta 1975 lähtien. Ensimmäisen kerran päivää vietettiin vuonna 1993. Päivän tarkoituksena on alunperin ollut kiinnittää huomiota avanneleikattujen elämänlaatuun. Monissa maissa avanneleikatut ovat kohdanneet syrjintää, eikä heille ole ollut saatavilla tuotteita, jotka mahdollistavat pitkälti normaalin elämän.

Nykyisin avanneleikattujen tilanne Suomessa on varsin hyvä, sillä Suomessa esimerkiksi avannetarvikkeet ovat laadukkaita ja maksuttomia. Avanne- ja vastaavista leikkauksista ei kuitenkaan tiedetä riittävästi, ja niitä kohtaan on myös ennakkoluuloja ja pelkoja. Oma teemapäivän avulla on hyvä mahdollisuus lisätä ihmisten tietoisuutta ja vähentää ennakkoluuloja. Samalla voidaan nostaa esiin leikattujen tarpeita, joihin vastaamalla edistetään leikattujen oikeutta elää yhteiskunnan täysipainoisesti osallisina jäseninä.

Kansainvälisellä tasolla avannepäivää vietetään lokakuun alussa joka kolmas vuosi, ja silloin avanneyhdistykset ympäri maailmaa juhlivat yhteisen teeman alla. Vuonna 2015 teemana oli ”Monta tarinaa, yksi ääni” (engl. Many stories, one voice). Teeman voi tulkita monin tavoin. Se voi esimerkiksi kuvastaa sitä, kuinka mitä erilaisimmista taustoista tulevien leikattujen tarpeet ovat yhdenmukaiset: tarve saada laadukasta hoitoa ja kuntoutusta sekä laadukkaat avannetarviketuotteet. Vuoden 2018 teema oli ”Avoimuus muuttaa elämäsi” (engl. Speaking out changes lives).

Ympäri maailman avanne- ja vastaavasti leikatut ovat läpikäyneet yhden tai useampia leikkauksia erilaisten sairauksien tai onnettomuuksien vuoksi. Monille leikkaus on parantava ja hengen säästävä, ja nostaa elämänlaatua. Siitä huolimatta leikkaus ja sen aiheuttamat muutokset itsessä ovat vaikeita ja niiden käsitteleminen vie aikaa. Aika ja tuki auttavat kriisin käsittelyssä. Myös potilasyhdistyksien kautta löydetty vertaistuki on auttanut monia. Tasapainoinen elämä avanteen kanssa on mahdollista, ja Maailman Avannepäivänä yhdistykset ympäri maailman kertovat tästä.

WOD_Logo
Maailman avannepäivän virallinen logo (logon käyttöoikeus IOA:n jäsenillä)