Sopeutumisvalmennuskurssit ovat vaarassa jäädä pois avanneleikatuilta

Tiedote

Valtakunnallista Avannepäivää vietetään lauantaina 3.10. sopeutumisen teemalla. Avanteeseen sopeutuminen on iso prosessi, sillä avanneleikkaus muuttaa ihmisen kehoa ja elämää. Avannepäivän juhlintaa varjostaa nyt huoli järjestöjen sopeutumisvalmennuskurssien rahoituksen loppumisesta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ilmoitti järjestöille 1.9. lopettavansa sopeutumisvalmennuskurssien rahoittamisen vuoden 2021 alusta. Tieto tuli järjestöille yllätyksenä, sillä valmistelut ensi vuoden kursseille ovat olleet jo pitkällä.

STEA rahoittaa yhä vertaistukeen pohjautuvaa tavoitteellista ryhmätoimintaa, mutta varsinaisten sopeutumisvalmennuskurssien järjestäminen siirtyy vuoden 2021 alusta Kelan vastuulle. Huolena on erityisesti se, pystyvätkö pienituloiset jatkossa osallistumaan kursseille.

– Avanneleikatut ovat vaarassa jäädä ilman kuntoutuskursseja, jos ainoat kurssit jatkossa ovat STEA:n rahoittamat vertaistukikurssit. Huolenamme on myös pienituloisimpien jääminen tuen ulkopuolelle, kun Finnilcon kursseista ei jatkossa voida maksaa matkakorvauksia. Kursseille ei pysty osallistumaan, jos itsellä ei ole vara maksaa matkaa ja olla ehkä töistä pois palkattomalla vapaalla, sanoo Finnilcon toiminnanjohtaja Sini Nykänen.

Sopeutumisvalmennuskurssin käynyt on motivoituneempi huolehtimaan terveydestään

Finnilco ry:n yksi keskeisimmistä tuen muodoista on ollut sopeutumisvalmennuskurssit. Kurssien tavoitteena on, että osallistujat saavat vertaistuen lisäksi neuvoja leikkauksiin liittyvien terveysongelmien ehkäisemiseen ja hoitamiseen. Kursseilta saa tietoa esimerkiksi avanteen hoidosta, ruokavaliosta, henkisestä sopeutumisesta ja liikunnasta.

– Sopeutumisvalmennuskursseilta on saanut paljon tärkeää tietoa avanteen hoitoon liittyen. Lähes kaikki sopeutumisvalmennuskurssien osallistujat kertovat kurssin jälkeen olevansa motivoituneempia oman terveytensä ja avanteensa hoitoon. Esimerkiksi tyrät ja iho-ongelmat ovat avanneleikatuilla yleisiä ja niiden ennaltaehkäisyssä avanteen oikeanlainen hoito on kaiken a ja o, Nykänen kuvailee.

Vuonna 2020 Finnilco järjestää kuusi sopeutumisvalmennuskurssia ja tarjoaa kurssipaikan miltei sadalle avanne- ja vastaavasti leikatulle sekä heidän läheiselleen. Vaikka kurssimuodot muuttuvat, Finnilcon tavoitteena on jatkossakin järjestää tukikursseja avanne- ja vastaavasti leikatuille.

– Viestimme myös voimakkaasti Kelan suuntaan, jotta varsinaisia sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään jatkossakin avanne- ja vastaavasti leikatuille, Nykänen kertoo.

Avannepäivän teemana sopeutuminen uuteen elämään

Valtakunnallista Avannepäivää vietetään lauantaina 3.10. Finnilco järjestää Valtakunnallisen Avannepäivän tilaisuuden tänä vuonna Tampereella. Avannepäivän teemana on sopeutuminen uuteen elämään avanneleikkauksen jälkeen. Avannepäivän teema on sovittu jo aiemmin, mutta se sopii hyvin myös kampanjoimaan sopeutumisvalmennuskurssien merkityksen puolesta.

– Järjestöt haluavat olla tukena sopeutumisessa jatkossa, koska sille on selkeästi tarvetta. Järjestöt ovat kehittäneet sopeutumisvalmennuskurssin konseptin ja järjestöiltä löytyy usein paras ymmärrys kohderyhmään kuuluvien tarpeista, Sini Nykänen korostaa.


Valtakunnallista Avannepäivää vietetään 3.10. klo 13–15.30 Juhlatalo Hovissa (Sukkavartaankatu 9, Tampere). Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tapahtumaa voi seurata myös verkossa, tilaisuus striimataan suorana Finnilcon Facebook-sivuille.

Sopeutumisvalmennuskurssit
STEA:n rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöjen järjestämiä, tavoitteellisia kuntoutuskursseja. Järjestöt ovat järjestäneet sopeutumisvalmennuskursseja kymmenien vuosien ajan.

Kela on myöntänyt kuntoutusrahaa ja matkakorvauksen STEA:n rahoittamaan sopeutumisvalmennukseen silloin, kun kurssi on täyttänyt Kelan kriteerit sopeutumisvalmennuskurssille.

Vuoden 2021 alusta STEA rahoittaa järjestöjen järjestämää vertaistukea painottavaa tavoitteellista ryhmätoimintaa, joka ei oikeuta kuntoutusrahaan tai matkakorvaukseen.