Finnilco

Finnilco ry on valtakunnallinen järjestö avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille. Finnilcoon kuuluu 18 paikallisyhdistystä sekä kaksi valtakunnallista yhdistystä: IPAA-yhdistys ry ja Anniko ry. IPAA-yhdistyksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joille on tehty lantion sisäinen ohutsuoli-säiliö. Anniko ry kokoaa yhteen anaali-inkontinenssi-potilaita, eli henkilöitä, jotka kärsivät ulosteen pidätyskyvyn ongelmista.

Finnilco ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukea, tietoa ja edunvalvontaa avanneleikatuille ja muista samankaltaisista ongelmista kärsiville henkilöille. Yhdistyksiin kuuluu tällä hetkellä runsaat 3000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan Suomessa on arvioitu olevan runsaat 6000 avanne- tai vastaavasti leikattua.

Finnilco on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton. Finnilcon päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Yhteistyössä

Dansac and Hollister Dansac and Hollister Coloplast Convatec