Vertaistuki- ja virkistystoiminta

Paikallinen vertaistuki- ja virkistystoiminta

Finnilcon jäsenyhdistykset järjestävät vertaistuki- ja virkistystoimintaa ympäri maata. Toiminnan muotoja ovat alueesta riippuen esimerkiksi vertaistukitapaamiset, retket ja liikuntaryhmät. Parhaiten tutustut muihin avanne- tai vastaavasti leikattuihin osallistumalla rohkeasti oman alueesi yhdistyksen toimintaan.
Jäsenyhdistykset ilmoittavat järjestämästään toiminnasta omilla jäsenkirjeillään, Finnilco-lehdessä, kotisivuilla ja jotkut myös paikallislehdissä.

Tietoa jäsenyhdistyksistä ja niiden yhteystiedot

Valtakunnallinen vertaistuki- ja virkistystoiminta

Finnilcon valtakunnallisista virkistystapahtumista perinteisin on Kesäpäivät. Kesäpäivät järjestetään vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa, vaihtuvassa paikassa. Yleensä Finnilco ja yksi sen jäsenyhdistyksistä vastaavat kesäpäivien suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä. Kesäpäivillä tarjotaan mahdollisuus vapaaseen kanssakäymiseen ympäri Suomea saapuneiden ystävien ja tuttavien kanssa, mutta lisäksi tarjolla on ohjattua virkistystoimintaa, kuten yhteisiä ulkoilmakisoja. Kesäpäivien yhteydessä järjestetään näyttely, josta leikatut saavat viimeisintä tietoa markkinoilla olevista avannesidoksista ja liitännäistuotteista.

Tuetut lomat

Voimaa Vertaisuudesta -lomat aikuisille ja lapsiperheille on tarkoitettu henkilöille, joita yhdistävät saman sairauden, vamman tai elämäntilanteen tuomat haasteet. Lomalle osallistuvan tulee selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.

Voimaa vertaisuudesta -lomien tavoitteena on, että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin toimintatuokioihin oman jaksamisen ja toimintakyvyn mukaisesti.

Tuetut lomat järjestetään Veikkauksen tuella ja yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa.

Vuoden 2021 tuetut lomat

28.2.2021 – 5.3.2021 Voimaa vertaisuudesta -loma omatoimisille aikuisille, Rokua Health & Spa.
Hakuaika päättyy ma 21.12.2020.

28.6.2021 – 3.7.2021 Voimaa vertaisuudesta -loma lapsiperheille, Kuntoutumiskeskus Apila Oy.
Hakuaika päättyy su 28.3.2021.

Lomille haetaan Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kautta, katso hakuohjeet täältä.

Facebook-ryhmät

Finnilcolla on Facebookissa kaksi suljettua vertaistukiryhmää:

Suljettujen ryhmien tarkoitus on toimia matalankynnyksen paikkoina niin leikatuille itselleen kuin heidän läheisilleen. Niissä esiinnytään omalla nimellä ja kasvoilla, mutta ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy ulkopuolisille. Ryhmissä jaetaan kokemuksia, kysytään neuvoja ja ollaan vuorovaikutuksessa samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaistukiryhmissä on saannöt ja niiden noudattamista valvotaan vapaaehtoisten sekä yhdistyksen työntekijän toimesta.

Suljetut ryhmät löytyvät Facebookista hakusanoilla ja niihin pääsee mukaan lähettämällä lyhyen esittelyviestin itsestään yhdelle ylläpitäjälle. Esittelyllä varmistutaan henkilön aitoudesta ja taataan ryhmän jäsenille luottamuksellinen keskusteluympäristö. Finnilco ylläpitää ryhmiä, mutta niihin liittyäkseen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

Luethan ryhmän säännöt ja muistathan toimia niiden sekä yleisen nettietiketin mukaisesti.

Vertaistuki- ja virkistystoiminta nuorille

Finnilcon nuorisotyöryhmä kehittää ja toteuttaa nuorille, noin 18–40-vuotiaille avanne- ja vastaavasti leikatuille suunnattua toimintaa.  Ota rohkeasti yhteyttä joko Finnilcon toimistoon tai suoraan Finnilcon nuorisotyöryhmään, jos haluat päästä mukaan kehittämään avanne- ja IPAA-leikattujen nuorten vertaistukitoimintaa!

Näyttökuva (134)
Finnilcon kesäpäivät ja IPAA-yhdistyksen talvipäivät – täynnä mukavia hetkiä vertaisten kanssa.