Kokemustoiminta

Finnilco liittyi vuonna 2018 valtakunnalliseen Kokemustoimintaverkostoon, jossa on mukana kokemustoimintaa tekeviä sosiaali- ja terveysalanjärjestöjä, kuten eri sairausryhmiä edustavia potilas-, vammais- ja läheisjärjestöjä. Verkostoon kuuluvat järjestöt järjestävät yhteistyössä kokemustoimijoiden koulutuksia tarpeen mukaan ympäri Suomea.

Mitä kokemustoiminta on? 
Kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita tai vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa opiskelijoille ja
ammattilaisille. Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa eri oppilaitoksissa.

Kokemustoimijan mahdollisia tehtäviä
• Opetustuokiot ja luennot oppilaitoksissa, työyhteisöissä ja järjestöissä
• Asiakas- ja potilastilanteiden simulaatio-opetus
• Elävä kirjasto ja kokemuskirjasto
• Opinnäytetöihin ja oppimistehtäviin sekä tutkimuksiin liittyvät haastattelut
• Kehittämistyöryhmät eri organisaatioissa
• Projektien ja hankkeiden työ- ja ohjausryhmät
• Keskustelupaneelin jäsenenä toimiminen
• Seminaarien ja tapahtumien puheenvuorot
• Työpajatyöskentelyn ohjaaminen
• Kokemuskoulutusluennot, ”Oma tarina”
• Kokemustiedon seminaarit, messut, mediayhteistyö ja blogit
• Koulutushankkeiden suunnittelu ja toteutus
• Palvelujen arviointi ja kehittäminen
• Kehittäminen ja vaikuttaminen erilaisissa koolle kutsutuissa tapaamisissa
• Mukana ammattilaisten täydennyskoulutuksissa
• Ryhmänohjaus
• Yhteiskehittäminen – parityöskentely ammattilaisen rinnalla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyössä
• Mukana hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä
• Mukana tilojen ja toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa

Myös muut kuin sote-alan organisaatiot hyötyvät kokemustoimijoista. Kokemustoimijan tuoma asiakkaan näkökulma voi olla erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Koulutus
Kaikilla kokemustoimijoilla tulee olla tehtäväänsä pätevyys, jonka saa osallistumalla peruskoulutukseen. Peruskoulutus on laajuudeltaan noin 40 tuntia, jakautuen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Käytännössä lähiopetukseen varataan vähintään kolme päivää (yhteensä 24 tuntia) ja itsenäiseen työskentelyyn noin 20 tuntia sisältäen ennakko- ja välitehtävät sekä mahdollisen harjoitusluennon valmistelun ja esittämisen.
Koulutuksiin haetaan järjestöjen kautta, jotka vastaavat omien kurssilaistensa valinnasta, soveltuvuudesta ja pääosin myös koulutuksen kustannuksista.

Koulutukset vuonna 2020
Finnilco on mukana kokemustoimijoiden peruskoulutuksessa, joka järjestetään Kuopiossa. Koulutus on siirretty keväältä syksylle koronan vuoksi.

Kokemustoiminnasta kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja Finnilcon toimistolta Sini Nykäseltä, joka toimii kokemustoiminnan yhteyshenkilönä.