Finnilcon jäsenkysely 2020

Osallistu Finnilcon jäsenkyselyyn, jonka tarkoitus on saada palautetta yhdistyksen toiminnasta.

Kyselyssä pyydetään arvioimaan Finnilcon ja sen jäsenyhdistysten toimintaa. Kyselyssä on lisäksi toinen osio, joka on tarkoitettu niille, jotka ovat toimineet vapaaehtoisina Finnilcossa tai jäsenyhdistyksessä.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia.

Viimeinen mahdollinen vastauspäivä on pe 31.1.2020.

Kysely toteutetaan ehdottoman luottamuksellisesti. Vastaajien kommentteja voidaan käyttää ja julkaista tulosten raportoinnin yhteydessä sillä tavalla, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

Kyselyn tuloksista raportoidaan toukokuussa 2020 Finnilco-lehden 2/2020 numerossa ja Finnilcon kotisivuilla.

Vastaa kyselyyn täällä.