Organisaatio

Finnilco ry on vuonna 1980 perustettu valtakunnallinen järjestö avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille. Finnilcoon kuuluu 16 paikallisyhdistystä sekä kaksi valtakunnallista yhdistystä: IPAA-yhdistys ry ja Anniko ry. IPAA-yhdistyksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joille on tehty lantion sisäinen ohutsuoli-säiliö. Anniko ry kokoaa yhteen anaali-inkontinenssi-potilaita, eli henkilöitä, joilla on ulosteen pidätyskyvyn ongelmia.

Finnilcon jäsenyhdistykset kokoontuvat vuosittain syksyllä ja keväällä. Finnilcon kullakin jäsenyhdistyksellä on mahdollisuus lähettää syys- ja kevätkokoukseen kaksi virallista, äänioikeutettua edustajaa. Kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä on kuitenkin oikeus osallistua Finnilcon kokouksiin tarkkailijoina.

Syyskokouksessa valitaan Finnilcon puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle vuodelle, päätetään Finnilcon jäsenmaksusta ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.