Kurssit

Sopeutumisvalmennuskursseilla tarjotaan vertais- ja asiantuntijatukea avanne- tai IPAA-leikatuille tai anaali-inkontinenssista kärsiville. Osa Finnilcon sopeutumisvalmennuskursseista on suunnattu myös kurssien kohderyhmälle ja heidän läheisilleen. Läheinen voi olla esimerkiksi puoliso, vanhempi, lapsi tai hyvä ystävä, jonka kanssa kohderyhmään kuuluvalla on päivittäistä kanssakäymistä.

Kursseilta saa tietoa esimerkiksi avanteen tai J-säiliön hoidosta, sopivasta ruokavaliosta, avannetarvikkeista, ihonhoidosta, henkisestä sopeutumisesta ja sopivasta liikunnasta.

Kursseihin sisältyy osallistujalle täysihoito kahden hengen huoneessa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, sillä ne järjestetään STEA:n avustuksella.

 

Vuoden 2020 sopeutumisvalmennuskurssit

14.2.-16.2.2020 IPAA-leikattujen yksilökurssi

Ipaa-leikattujen yksilökurssi on tarkoitettu J-säiliöleikatuille (J-pussi). Kurssilla selvitellään arkipäivän elämää J-pussin kanssa, mahdollisia ongelmatilanteita sekä seksuaalisuuteen/psyykkiseen hyvinvointiin, ruokavalioon, ihonhoitoon ym. liittyviä asioita. Kurssilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa.

Paikka: Hotelli Lasaretti, Oulu
Hakuaika: ti 14.1.2020 mennessä
Hae kurssille sähköisesti: IPAA-leikattujen yksilökurssin hakulomake

11.9.-13.9.2020 Liikunnasta hyvinvointia -yksilökurssi

Liikunta on tärkeä osa terveyden ylläpitämistä. Miten liikunta voi tukea sinun hyvinvointiasi? Kurssilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa. Kurssi on suunnattu avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille.

Paikka: Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane
Hakuaika: ma 10.8. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Liikunnasta hyvinvointia -yksilökurssin hakulomake

8.10.-11.10.2020 Avanneleikattu ja läheinen -kurssi

Kurssilta saa vertaistukea ja monipuolista asiantuntijatietoa tukemaan niin avanneleikatun kuin hänen läheisensäkin arkea. Ryhmämuotoisen kuntoutuksen ohella kurssilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa.

Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Hakuaika: pe 4.9. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Avanneleikattu ja läheinen -kurssin hakulomake

22.-25.10.2020 Individkurs för svenskspråkiga

Plats: Original Sokos Hotel Vaakuna, Björneborg
Ansökningstid: fredag 18.9.

Den svenskspråkiga individkursen riktar sig till stomi- och reservoaropererade som har svenska som modersmål. På kursen klurar vi ut det dagliga livet med stomi och J-påse, går igenom eventuella problem som kan uppstå, samt saker gällande bl.a. sexualitet, psykiskt välmående, kost och näring och den sociala tryggheten. Alla kursledare talar svenska. Under kursens gång finns det möjlighet att träffa en svenskspråkig stomisköterska.

Ansökan till Finnilcos anpassningsträningskurser sker på Finnilcos egen ansökningsblankett. Bifoga alltid en högst ett år gammal remiss eller rekommendation från sjukvårdspersonalen (stomisköterska, sjuksköterska, hälsovårdare eller läkare). Ansökningsblanketten hittar du här eller i medlemstidningen.

Ansökningsblankett (Word)
Ansökningsblankett (pdf)
Ansök till kursen elektroniskt:  Elektronisk ansökningsblankett

Huom. Kurssi on siirretty keväältä syksylle koronatilanteen vuoksi.

4.11.-7.11. Yksilökurssi IBD:n vuoksi avanneleikatuille

Kurssin järjestää Crohn ja Colitis ry yhteistyössä Finnilcon kanssa. Huom! Kurssihausta ja -valinnasta vastaa Crohn ja Colitis ry, joten katso tarkemmat hakuohjeet täältä.

Paikka: Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Hakuaika: ke 23.9. mennessä

Huom. Kurssi on siirretty keväältä syksylle koronatilanteen vuoksi.

5.11.-8.11.2020 Virtsa-avanneleikattu ja läheinen -kurssi

Virtsa-avanneleikattujen oma kurssi, jonne voit osallistua läheisesi kanssa. Mukana on vertaisten lisäksi avannehoitaja, urologi ja monta muuta ammattilaista. Ryhmämuotoisen kuntoutuksen ohella kurssilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa.

Paikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
Hakuaika: pe 2.10. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Virtsa-avanneleikattu ja läheinen -kurssin hakulomake

27.-29.11.2020 Elämässä eteenpäin -yksilökurssi

Elämässä eteenpäin –yksilökurssi tarjoaa psyykkistä ja fyysistä kuntoutusta avanne- ja vastaavasti leikatuille sekä anaali- ja inkontinenssipotilaille. Kurssilla käsitellään mielen hyvinvointia (rentoutushetki) ja kriisistä selviämistä. Kurssilla on luentoja mm. psyykkisestä hyvinvoinnista ja sosiaaliturvasta sekä kurssilla järjestetään kevyt liikuntatuokio. Kurssilla on mahdollisuus psykoterapeutin yksilökeskusteluun.

Paikka: Hotel Rantapuisto, Helsinki
Hakuaika: ma 26.10. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Elämässä eteenpäin -yksilökurssin hakulomake

Huom. Kurssi on siirretty keväältä loppuvuodelle koronatilanteen vuoksi.

HAKEMINEN

Finnilcon sopeutumisvalmennuskursseille haetaan Finnilcon omalla kurssihakemuksella. Hakemukseen tulee aina liittää korkeintaan vuoden vanha terveydenhuollon ammattilaisen (avannehoitajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin) lähete tai suositus kurssille.

Käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja ajantasaista lainsäädäntöä noudattaen. Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä Finnilcon sopeutumisvalmennuskurssien tietosuojaselosteesta.

HUOM: Lääkärin tekemä todistus tai suositus tarvitaan hakemuksen liitteenä aina silloin, jos hakija haluaa hakea Kelasta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa kurssin jälkeen. Hakijan kannattaa huomioida, että vuonna 2020 omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25,00 euroa, ja Kela korvaa omavastuun ylittäviä matkakuluja pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. 

Lisätietoja sopeutumisvalmennuskursseista ja niille hakemisesta saa Finnilcon jäsenyhdistyksiltä, Finnilcon kotisivuilta, avannehoitajilta ja Finnilcon toimistolta. Finnilcon toimistolla kurssiasioita hoitaa Annukka Ylisaari, puh: 040 716 9080 (puhelinaika klo 9-13), sähköposti: annukka.ylisaari(at)finnilco.fi.

Kurssihakulomakkeen tulostusversiot:

Hakulomake sopeutumisvalmennuskurssille (Word-muodossa)

Hakulomake sopeutumisvalmennuskurssille (pdf-muodossa)

Täytetty hakemuslomake liitteineen lähetetään postitse Finnilcon toimistolle osoitteeseen: Finnilco ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

VALINTAKRITEERIT

 • Hakijan tulee kuulua kurssin kohderyhmään.
 • Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole aiemmin käyneet kursseilla.
 • Hakijalla tulee olla kulunut vähintään noin 6 kk leikkauksesta.
 • Valintaan vaikuttavat hakemuksessa annetut perustelut kurssin tarpeellisuudesta hakijalle.
 • Hakijan aikaisempi hakeminen kurssille huomioidaan valintoja tehdessä.
 • Hakijan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan tulee olla sellainen, että hän selviytyy kurssilla itsenäisesti tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustettava vastaa itse henkilökohtaisen avustajan kaikista kuluista kurssilla (majoitus, ateriat, matkat ja muut vastaavat).
 • Ketään ei syrjitä valinnassa sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen taustan, vamman tai terveydentilan vuoksi.
 • Jos kyseessä on avanne- ja vastaavasti leikattujen kurssi, on valinnassa tasapuolisesti otettava huomioon kaikki avannetyypit sekä J-säiliö.
 • Valinnassa kiinnitetään huomiota ryhmädynamiikkaan; pyritään mahdollistamaan vertaistuki kaikille ryhmäläisille.
 • Kelan ja STEA:n kurssit eivät sulje pois toisiaan.
 • Hakijoiden matkan pituus kurssille ei vaikuta valintaan.
 • Valintaan voi vaikuttaa, jos hakijan on syytä epäillä aiheuttavan vahinkoa itseään tai muita kohtaan (väkivaltaisuus, päihdeongelma, tms.) tai jos osallistujan sairauden tila vaatii akuutteja hoitotoimenpiteitä.
 • Leikattu ja läheinen -kurssin läheinen on samassa taloudessa elävä, lähisukulainen tai ystävä, jonka kanssa on päivittäistä kanssakäymistä. Jos läheinen on toinen leikattu, tulee myös tuolloin olla päivittäistä kanssakäymistä.
 • Leikattu ja läheinen -kurssille hakevien kohdalla tulee leikattua ja läheistä käsitellä yhdenvertaisesti. Läheisen tuen tarve on yhtä painava perustelu kurssille kuin leikatun tuen tarve.
 • Kurssille voi päästä uudelleen, kun edellisestä kurssista on kulunut vähintään kaksi vuotta. Jos hakijan elämäntilanne on muuttunut, uusi kurssi on mahdollinen jo seuraavana vuonna.
 • Vajaan kurssin täytteeksi voidaan ottaa jo aiemmin kursseilla olleita.