Tiedotus

Tiedotus on yksi Finnilcon tärkeimmistä tehtävistä

Finnilco jakaa luotettavaa ja asiantuntevaa tietoa avanne- ja vastaavista leikkauksista ja anaali-inkontinenssista. Oikean tiedon avulla voidaan vähentää ennakkoluuloja.
Finnilcon ulkoisen tiedotuksen kohteena ovat erityisesti terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat, päättäjät sekä muut viranomaiset ja yhteistyökumppanit, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat avanne- ja vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden elämään.

Finnilco-lehti

lehti rajattu
Finnilco-lehden valikoituja artikkeleja julkaistaan Finnilcon kotisivuilla.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Finnilco-lehti tarjoaa kohderyhmäänsä kiinnostavia vertaistuki- ja asiantuntija-artikkeleita sekä tietoa keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten ajankohtaisista asioista. Lehti postitetaan jäsenille, leikkaaville sairaaloille, avannepoliklinikoille, terveyskeskusten hoitotarvikejakelupisteisiin, terveydenhuollon oppilaitoksiin sekä muille yhteistyökumppaneille. Vuonna 2017 ilmestyy Finnilco-lehden 42. vuosikerta. Vt. päätoimittajana toimii Sini Nykänen (050 569 9035, sini.nykanen@finnilco.fi)

Oppaat

Finnilcon Avanneoppaan kohderyhminä ovat leikkaukseen valmistautuvat ja vastaleikatut henkilöt. Oppaassa on tietoa myös J-säiliöstä, suolirakosta ja anaali-inkontinenssista. Suomen- tai ruotsinkielinen opas toimitetaan kaikille Finnilcon uusille jäsenille. Sitä lähetetään pyynnöstä maksutta terveydenhuollon pisteisiin. Opas on kokonaisuudessaan luettavissa myös Finnilcon kotisivuilta.

Lataa opas: Avanneopas_verkkoversio
Ruotsinkielinen opas ilmestyy kesän 2017 aikana.

Finnilco Facebookissa

Finnilcon löydät myös Facebookista. Finnilco julkaisee ja jakaa Facebook-sivullaan uutisia ja linkkejä, jotka koskettavat avanne- ja vastaavasti leikattuja ja anaali-fbinkontinenssipotilaita. Lisäksi sivulle päivitetään tulevia tapahtumia ja muita järjestön ajankohtaisia asioita. Finnilcon-sivusta tykkäämällä saat Finnilcon julkaisemat päivitykset osaksi omaa uutisvirtaasi.

Finnilcolla on Facebookissa lisäksi kaksi suljettua vertaistukiryhmää. Suljettu ryhmä tarkoittaa sitä, että ryhmässä käydyt keskustelut ovat näkyvissä vain ryhmään liittyneille henkilöille. Avanne- ja vastaavasti leikatut-tukiryhmä on tarkoitettu avanne- ja vastaavasti leikatuille henkilöille ja Avanne- ja vastaavasti leikattujen läheiset-ryhmä on tarkoitettu leikattujen henkilöiden läheisille. Ryhmät löydät kirjoittamalla Facebookin hakukenttään ryhmän nimen. Halutessasi liittyä ryhmään, laita esittelyviesti itsestäsi ryhmän hallinnoijalle. Luethan ryhmän säännöt ja muistathan toimia niiden sekä yleisen nettietiketin mukaisesti.

Finnilcon uutiskirje

Finnilco julkaisee sähköisen uutiskirjeen noin neljä kertaa vuodessa. Uutiskirje toimitetaan sähköpostilla Finnilcon kirjekuorijäsenyhdistyksiin kuuluville jäsenille ja muille uutiskirjeen tilaajille.

Avannesanasto

Oletko lähdössä matkalle? Finnilcon toimistolta voit pyytää mukaan avannesanaston, jossa on satakunta avanteisiin liittyvää termiä englannin, saksan, espanjan, venäjän, italian, ranskan ja ruotsin kielellä.