Kokemustoiminta

Finnilco liittyi vuonna 2018 valtakunnalliseen Kokemustoimintaverkostoon, jonka muodostavat 37 sosiaali- ja terveysalanjärjestöä. Verkostoon kuuluvat järjestöt järjestävät yhteistyössä kokemustoimijoiden koulutuksia tarpeen mukaan ympäri Suomea.

Mitä kokemustoiminta on? 
Kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita tai vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa opiskelijoille ja
ammattilaisille. Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa eri oppilaitoksissa.

Kokemustoimijan mahdollisia tehtäviä
• Opetustuokiot ja luennot oppilaitoksissa, työyhteisöissä ja järjestöissä
• Asiakas- ja potilastilanteiden simulaatio-opetus
• Elävä kirjasto ja kokemuskirjasto
• Opinnäytetöihin ja oppimistehtäviin sekä tutkimuksiin liittyvät haastattelut
• Kehittämistyöryhmät eri organisaatioissa
• Projektien ja hankkeiden työ- ja ohjausryhmät
• Keskustelupaneelin jäsenenä toimiminen
• Seminaarien ja tapahtumien puheenvuorot
• Työpajatyöskentelyn ohjaaminen
• Kokemuskoulutusluennot, ”Oma tarina”
• Kokemustiedon seminaarit, messut, mediayhteistyö ja blogit
• Koulutushankkeiden suunnittelu ja toteutus
• Palvelujen arviointi ja kehittäminen
• Kehittäminen ja vaikuttaminen erilaisissa koolle kutsutuissa tapaamisissa
• Mukana ammattilaisten täydennyskoulutuksissa
• Ryhmänohjaus
• Yhteiskehittäminen – parityöskentely ammattilaisen rinnalla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyössä
• Mukana hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä
• Mukana tilojen ja toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa

Myös muut kuin sote-alan organisaatiot hyötyvät kokemustoimijoista. Kokemustoimijan tuoma asiakkaan näkökulma voi olla erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Koulutus
Kaikilla kokemustoimijoilla tulee olla tehtäväänsä pätevyys, jonka saa osallistumalla peruskoulutukseen. Peruskoulutus on laajuudeltaan noin 40
tuntia, jakautuen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Käytännössä lähiopetukseen varataan vähintään kolme päivää (yhteensä 24 tuntia) ja itsenäiseen työskentelyyn noin 20 tuntia sisältäen ennakko- ja välitehtävät sekä mahdollisen harjoitusluennon valmistelun ja esittämisen.
Koulutuksiin haetaan järjestöjen kautta, jotka vastaavat omien kurssilaistensa valinnasta, soveltuvuudesta ja pääosin myös koulutuksen kustannuksista.

Koulutukset vuonna 2019
Finnilco on mukana kokemustoimijoiden peruskoulutuksessa, jotka järjestetään 25.10.2019-30.11.2019 Hämeenlinnassa ja 15.11.2019-14.12.2019 Porissa.
Hakuaika koulutuksiin päättyy 15.9. Alta löydät sekä Hämeenlinnan että Porin koulutuksen tarkemmat tiedot sekä hakulomakkeen koulutukseen.

Hämeenlinnan peruskoulutus 2019

Pori peruskoulutus 2019

Hakemuslomake peruskoulutukseen 2019