Terveyskylään on nyt avattu Vertaistalo

Terveyskylään on avattu oma talonsa nyt myös vertaistuelle. Vertaistalo tarjoaa tietoa vertaistuesta ja helpottaa tuen löytämistä kätevän hakukoneen avulla. Hakukoneella sairastuneet ja heidän läheisensä voivat etsiä vertaistukea tarjoavia toimijoita paikkakunnan tai tietyn sairauden perusteella. Tällä hetkellä hakukone sisältää jo 104 eri toimijaa ympäri Suomen!

Vertaistalosta löytyy myös kokemustarinoita ja -videoita niin tuen saajilta kuin tukijoilta, tietoa siitä, mitä vertaistuki on, miten siitä hyötyy sekä missä eri muodoissa vertaistukea voi toteuttaa. Vertaistaloon pääset klikkaamalla tästä.

Mikä Terveyskylä? 

Terveyskylä.fi on erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka on kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden ja potilaiden kanssa. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea sairastumisen eri vaiheisiin virtuaalitaloilla, jotka tarjoavat potilaille ja heidän läheisilleen kattavaa ja luotettavaa informaatiota. Tällä hetkellä erilaisia taloja on 16 kappaletta ja vuoden 2018 loppuun mennessä taloja on tarkoituksena olla avoinna noin 30. Omat talonsa löytyvät jo esimerkiksi mielenterveydelle, painonhallinnalle ja kuntoutumiselle, ja suunnitteilla on Diabetes-, Vatsa-, Lasten-, Ihotauti- ja Lääketalot.

Terveyskylä on osa Virtuaalisairaala 2.0-hanketta, joka on HUS:n ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaaloiden yhteinen prjektikokonaisuus.