kassalipas

Finnilco: Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitus on turvattava

Valtionvarainministeriön ensi vuoden budjettiesitys on sosiaali- ja terveysalan järjestöille surullista luettavaa. Jos esitys menee sellaisenaan läpi, järjestöjen rahoitus on vaarassa. Järjestöt joutuvat supistamaan merkittävästi toimintaansa, mikä on suoraan pois apua ja tukea tarvitsevilta ihmisiltä.

Valtiovarainministeriön ensi vuoden talousarvioesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan leikata vuonna 2021 peräti 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Avustukset ovat keskeinen osa järjestöjen toimintaedellytyksiä, joten vaarana on, että toimintaa joudutaan budjettileikkausten myötä ajamaan alas.

– Avustuksilla tehdään järjestöissä valtavasti hyvää: autetaan ja tuetaan matalalla kynnyksellä vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Järjestöjen tukitoimintojen väheneminen tulee tulevaisuudessa varmasti näkymään julkisten palvelujen kuormittumisena, sanoo Finnilco ry:n toiminnanjohtaja Sini Nykänen.

– Jos esimerkiksi avanne- ja vastaavasti leikatut eivät saa tarvitsemaansa tietoa ja tukea, voi sopeutuminen uuteen elämään olla huomattavasti vaikeampaa ja pahimmillaan ihmiset voivat syrjäytyä. Tällainen tulee kalliiksi yhteiskunnan kannalta, saati jos ajatellaan inhimillistä kärsimystä. Finnilco tekee tahollaan tärkeää työtä, jotta avanneleikatut pystyisivät elämään täysipainoista elämää yhteiskunnan jäseninä, Nykänen toteaa.

Finnilcon toiminnan piirissä on tuhansia avanne- ja vastaavasti leikattuja

Finnilco ry:n perustehtävänä on tarjota tiedon ja vertaistuen kanava avanne- ja vastaavasti leikatuille, anaali-inkontinenssipotilaille sekä heidän läheisilleen. Finnilco ry:n alla toimii 18 jäsenyhdistystä, jotka tarjoavat paikallista vertaistukea järjestämällä esimerkiksi vertaisryhmiä. Vuosittain jäsenyhdistykset järjestävät kaikkiaan noin 300 kokoontumista ympäri Suomea.

Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä yli 2800. Toimintaan osallistuminen tai tuen saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä, vaan on tarkoitettu kaikille leikatuille.

Finnilco ja jäsenyhdistykset välittävät vertaistukihenkilöitä avanneleikatuille. Finnilcon kouluttamia vertaistukihenkilöitä on noin 130, he voivat tarjota henkilökohtaista vertaistukea suuressa elämänmuutoksessa jokaiselle sitä tarvitsevalle.

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat yksi Finnilcon merkittävimmistä tukimuodoista. Vuosittain Finnilco järjestää kuusi sopeutumisvalmennuskurssia ja tarjoaa kurssipaikan miltei sadalle avanne- tai vastaavasti leikatulle sekä heidän läheiselleen.
– Kurssipalautteidemme mukaan osallistujat saavat kursseilta muun muassa motivaatiota oman terveytensä hoitamiseen, Nykänen kertoo.

Järjestöjen toiminta on tehokasta ja halpaa

Finnilcolla on ainoastaan kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä, joten valtakunnallista järjestöä pyöritetään pienellä henkilöstöllä.
– Valtiovarainministeriön budjettiesitys ratkaistaan koko hallituksen kesken budjettiriihessä 14.–15.9.2020. Vetoamme päättäjiin, että he ymmärtäisivät, että järjestöiltä leikkaaminen olisi kallis virhe. Sosiaali- ja terveysalan järjestöille on ominaista, että toiminnassa on mukana suuri joukko vapaaehtoisia. Näin järjestöt saavat aikaan kokoaan enemmän. Leikkausten sijasta on järkevää turvata järjestöjen rahoitus ja varmistaa näin toiminnan jatkuvuus, Nykänen toteaa.