Nautinnollista seksiä avanneleikkauksen jälkeenkin

Hanna Haapamäki teki seksuaalioppaan, josta avanne- ja vastaavasti leikatut löytävät helposti vastauksia seksuaalisuuteen ja kehonkuvaan liittyvissä kysymyksissä.

Hannan seksuaalineuvojakoulutuksen lopputyönä valmistunut opas Pussin kanssa pedissä – kohti hyvää seksiä avanne- tai vastaavan leikkauksen jälkeen on tiukka tietopaketti itsetunnosta, seksuaalisuuden eri muodoista ja intiimiydestä kaikenikäisille avanne- ja vastaavasti leikatuille.

Tietoa avanne- tai j-pussileikatun seksuaalisuudesta on saatavilla vain vähän ja se on myös hajallaan eri tahoilla. Hanna koki aiheen  läheiseksi, koska on itsekin avanneleikattu.

– Olen Finnilcon vertaistoiminnassa mukana ollessani huomannut, että kehonkuvaan ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat sellaisia, jotka avanteesta tai J-pussileikkauksesta puhuttaessa aiheuttavat paljon epävarmuutta varsinkin nuorille.

Hanna halusi omalta osaltaan edesauttaa sitä, että Finnilco valtakunnallisena toimijana julkaisisi aiheesta oman oppaan, joka olisi kaikkien leikattujen saatavilla. – Halusin myös tuoda oppaaseen käytännöllistä lähestymistapaa ja positiivista näkökulmaa. Seksi voi leikkauksen jälkeenkin olla nautinnollista – jopa aiempaa parempaa, Hanna sanoo.

Kehonkuva eheytyy hiljalleen

Kehon muutoksiin tottuminen vie aikaa, mutta itseluottamus paranee ja minä- ja kehonkuva eheytyvät hiljalleen pahimman kriisin laannuttua. Myös seksuaalista itsevarmuutta voi saada lisää. – Ennen kaikkea pidän tärkeänä sitä, että itse pyrkii ajattelemaan ja puhumaan itselleen kauniisti. On hyvä olla armollinen itselleen ja kiinnittää huomio niihin asioihin, joihin itsessään on tyytyväinen.

Seksuaalinen itsevarmuus ei myöskään ole pelkästään kehosta kiinni – voi miettiä, mitä kaikenlaisia seksikkäitä luonteenpiirteitä itsessä onkaan. Voi myös muistella, milloin on viimeksi tai millaisissa tilanteissa yleensä on tuntenut itsensä seksikkääksi. Mistä tunne syntyi? Voisiko noista hetkistä poimia joitain elementtejä tähän päivään?

Toki myös ulkopuolelta tuleva positiivinen palaute nostaa seksuaalista itsevarmuutta, mutta pelkästään muiden ihmisten kehujen tai some-tykkäysten varaan ei omaa itseluottamusta ole kestävää rakentaa. Avanne voi olla erityisen vaikea asia erityisesti sinkuille, jotka etsivät uutta kumppania tai haluavat harrastaa seksiä satunnaisesti. Moni miettii, milloin ja miten avanne tulisi ottaa puheeksi intiimeissä tilanteissa. – Mitään kaikkiin tilanteisiin pätevää yleissääntöä ei voi antaa, ihmiset ja tilanteet ovat niin yksilöllisiä. Yhdelle voi sopia parhaiten, että ottaa asian puheeksi jo hyvissä ajoin ennen kuin päädytään makuuhuoneeseen, toinen mainitsee asiasta ohimennen samalla kun vaatteita jo riisutaan, kolmas ehkä verhoaa pussinsa alusvaatteen tai masutuubin suojiin ja ohittaa koko asian jollain ympäripyöreällä kommentilla vatsan remontista. Riippuu tietenkin aivan ihmisistä ja tilanteesta, millainen tapa toimia tuntuu luontevimmalta. Oikeaa tai väärää tapaa ei ole, Hanna sanoo.

– On tietysti mahdollista, että joskus saa vastaansa myös epämiellyttävän reaktion, mutta vaikka se tuntuisikin pahalta, ei sellaisen pidä antaa lannistaa. Torjuvan reaktion takana on todennäköisesti vain toisen ihmisen tietämättömyyttä, epävarmuutta tai pinnallisuutta – avanneleikatusta itsestään se ei kerro mitään.

Läheisyys auttaa

Avanne voi vaikuttaa suuresti myös parisuhteessa olevien henkilöiden seksielämään ja läheisyyteen. Leikatun kumppani saattaa miettiä, miten voisi helpottaa omalla käytöksellään tilannetta. – Leikatulle on hyvä antaa aikaa käydä rauhassa läpi toipumisprosessia. Hänelle on tärkeää tietää, että kumppani yhä välittää ja rakastaa. Kuunteleminen, lähellä oleminen ja hyvänä pitäminen ilman painostusta seksiin ovat tärkeitä. Kuten parisuhteessa muutenkin, kumppanin positiivinen huomiointi ja ulkonäön kehuminen tekevät hyvää, Hanna sanoo.

Leikattu voi olla todella epävarma, ja valitettavasti jokin kumppanin harkitsematon lausahdus voi satuttaa pahastikin, vaikka sen takana ei mitään ilkeää tarkoitusta olisi ollutkaan. Keskustelun tärkeys korostuukin kriisin yhteydessä. – Kummankin olisi pystyttävä keskustelemaan asioista niin, että mielipahan aiheuttajat tulevat puretuiksi ja käsitellyiksi.

Oppaassa on käytännön harjoituksia. Minäkuva- ja kehonkuvaharjoitusten avulla voi haastaa itsensä katsomaan ja koskettamaan itseään uudella, lempeämmällä tavalla. – Usein huomaamattamme arvostelemme itseämme ja puhumme itsestämme hyvin ankarasti. Oma päänsisäinen ääni voi olla tyly ja kiinnittää huomion vain negatiiviseen. Kehonkuvaan liittyviä harjoituksia löytyy myös esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran ja Sexpon internetsivuilla.

– Seksuaalisuuteen tai seksiin ei pitäisi suhtautua liian vakavasti tai ottaa siitä paineita. Seksuaalisuus muuttuu koko elämän ajan, ja seksin on tarkoitus olla nautinnollista ja hauskaa, ei ryppyotsainen suoritus.

Pussin kanssa pedissä -opas on luettavissa täällä.

Teksti: Essi Roisko ja Hanna Haapamäki

Artikkeli on julkaistu Finnilco-lehdessä 1/2018.