Kyselylomakkeen esitestaajaksi haetaan vapaaehtoisia

Esitestaajaksi haetaan virtsarakkosyöpää sairastaneita henkilöitä, joilta on osittain tai kokonaan poistettu virtsarakko.

Yhdysvaltalainen käännösyritys Facit.org tuottaa elämänlaatua mittaavia kyselylomakkeita, joita käännetään suomeksi. Tähän käännöstyö-prosessiin toivotaan mukaan henkilöitä, jotka ovat sairastaneet virtsarakkosyöpää ja joilta on poistettu virtsarakko. Henkilöiden tehtävä  olisi yhdessä haastattelijan kanssa tarkistaa kyselylomakkeen kielellinen sisältö. Esitestauksia tarvitaan, jotta lomake on selkeä ja se voidaan ottaa käyttöön laajemmin kliinisessä tutkimuksessa.

Tarkistus tapahtuu siten, että käännöstyötä Suomessa tekevä Maarit Ojanen toimittaa lomakkeen haastateltavalle joko sähköpostitse tai kirjepostilla. Haastateltavan tutustuttua lomakkeeseen Maarit sopii hänen kanssaan ajan, jolloin sovitaan haastatteluajankohdasta. Haastattelu kestää noin puoli tuntia.

Haastateltavasta ei kerätä yritykselle mitään henkilötietoja ja kiitoksena hänelle lähetetään postissa pieni lahjakortti.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 3.9. mennessä ottamalla suoraan yhteyttä Maarit Ojaseen, puh. 050 430 3067 tai sähköpostilla mo-ojanen(at)kolumbus.fi