Kansallinen vertaistukitutkimus 2016

Ajankohtainen tutkimus Internet-välitteisen tuen merkityksestä

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 Internet-välitteisen tuen merkitystä tukea hakevien ihmisten elämässä. Raha-automaattiyhdistys (RAY) toimii tutkimuksessa yhteistyötahona ja rahoittajana.

Mitä on Internet-välitteinen tuki

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monen muotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuen antamiseen voi vertaisten ohella osallistua koulutettuja vapaaehtoisia tai eri alojen ammattilaisia. Finnilcon Avanne- ja vastaavasti leikatut -tukiryhmä Facebookissa on yksi esimerkki Internet-välitteisestä tuesta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa. Kyselyn linkki on kunkin tutkimukseen osallistuvan järjestön Internet-sivulla kuukauden ajan. Finnilcon kotisivujen kautta voi osallistua tutkimukseen 4.2.2016-3.3.2016 välisenä aikana. Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Vastaaminen vie aikaa 10-2o minuttia. Tuloksia tullaan käyttämään tukipalvelujen kehittämisessä – kiitos osallistumisestasi!

Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta. Lisätietoja tutkimuksesta saat lähettämällä sähköpostia osoitteella juho.saari@uef.fi