Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Tapahtumia

Ke 13.3. klo 18 Vaasailco ry:n vuosikokous – Kutsu
Paikkana Vaasan ABC:n Paapuuri-kabinetti (os. Kiitokaari 2, 65380 Vaasa). Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset vuosikokousasiat ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle ennen vuosikokousta. Kokousillan ohjelmassa on useita avannetuote-esittelijöitä ainakin Coloplastilta ja MedFanetilta. Tule tutustumaan uutuuksiin, oheistuotteisiin, tilaamaan näytteitä ja keskustelemaan käyttökokemuksista! Yhdistys tarjoaa vuosikokoukseen osallistuville jäsenille kokouskahvin/-teen ja leivonnaisen. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoitathan tulostasi ma 11.3. mennessä.

Muistathan tarkistaa ja päivittää yhteystietosi (esim. puhelin ja sähköposti) omaan yhdistykseesi tai Finnilcon toimistoon. Siten varmistat, että saat ajankohtaiset tiedotteet myös sähköpostiin.

Onsdag 13.3. kl. 18.00 Vaasailcos årsmöteskallelse – Inbjudan
Plats vid Vasa ABC-servicestation`s Paapuur- kabinett (Expresskurvan 2, 65380 Vasa). Agenda är de ärenden som enligt föreningsstadgarna § 12 skall behandlas på årsmötet, samt övriga ärenden som tillhandahållits styrelsen före årsmötet. Till möteskvällens kommer även flera stomiprodukt representanter, åtminstone Coloplast och Medfanet deltar. Kom med och bekanta dig med nyheter, produkter, beställa prover och diskutera erfarenheter! Föreningen bjuder deltagarna på möteskaffe/-te och bakelse. Eftersom det är servering behöver du anmäla dig senast måndag 11.3.

Visst kommer du ihåg att kontrollera och uppdatera dina personuppgifter (tex telefon och e-mail) till din lokala förening eller till Finnilco`s kontor. På så vis garanteras du få aktuell information också till din e-mail.

 


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com