Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Ajankohtaista

Vaasailco on valitettavasti joutunut perumaan vuosikokouksen, ja muut suunnitellut tilaisuudet tältä keväältä korona-pandemian takia. Vuosikokous tullaan järjestämään syksyllä samantyyppisellä ohjelmalla kuin alun perin oli suunniteltu. Ajankohta on mahdollisesti lokakuussa ja paikkana on Härmän kylpylä.

Vastaleikatuille uusille jäsenille on luvassa vertaistapahtuma niin ikään syksyllä ja joulujuhla tulee olemaan Kokkolan seudulla joulukuussa. Näistä tiedotetaan Finnilco-lehdessä, joka ilmestyy 14.9.

Jos tilanne paranee, niin voimme kokoontua jo kesällä ulkoilutapahtuman merkeissä. Sitä tiedotetaan nopealla aikataululla sähköpostitse.

Hyvää kesää ja hyvää vointia kaikille! Pidetään huolta itsestämme ja läheisistä.


Vaasailco har tyvärr blivit tvungen att avboka årsmötet, samt andra planerade händelser den här våren pga corona-pandemin.

Årsmötet kommer att ordnas i höst med liknande program, som det var planerat från början. Tidpunkten blir troligen i oktober och platsen är vid Härmä spa.
För nya medlemmar som blivit opererade kommer det att hållas ett kampratstöds tillfälle någon gång i höst och julfesten kommer sedan att hållas i december i Kokkola trakten. Mer information om dessa tillfällen i Finnilco-tidningen, som utkommer 14.9.
Ifall situationen förbättras kan vi mötas redan i sommar i någon utomhusaktivitet. I så fall meddelar vi det med kort varsel per e-mail.

Ha en bra sommar och må så gott! Ta hand om er och era nära.


Tapahtumia/Evenemang


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja/viceordförande

Jarmo Laakso
puh. 050 535 4547

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com