Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Vuosikokouksessa Vaasailcolle on valittu uusi hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja Aila Ala-Aho, varapuheenjohtaja Jarmo Laakso, sihteeri Marita Tyynelä ja jäsenet Pirkko Manninen, Kai Seilonen ja Pasi Peltonen. Varajäseninä toimivat Eivor Mäkelä ja Minna Korpilahti.

Vaasailcos ny styrelse är: Ordförande Aila Ala-Aho, viceordförande Jarmo Laakso, sekreterade Marita Tyynelä och styrelsemedlemmar Pirkko Manninen, Kai Seilonen och Pasi Peltonen. Ersättaren är Eivor Mäkelä ja Minna Korpilahti.

Tapahtumia/Evenemang

11.6. klo 18 Vaasailcon minigolfilta

Tervetuloa Vaasailcon minigolfiltaan Botnia minigolfradalle tiistaina 11.6. Aloitetaan pelit klo 18. Lopuksi nautitaan kahvit tai virvokkeet ja jutellaan. Vaasailco tarjoaa pelit ja tarjoilut.

Botnia minigolfrata sijaitsee Vaasan Vaskiluodossa osoitteessa Niemeläntie. Vaskiluodon sillan jälkeen käännytään oikealle ja ajetaan suoraan, kunnes tullaan paikalle. Ei ilmoittautumista, mutta voit kysellä kimppakyytimahdollisuutta.

Paikalla voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi, kysellä Vaasailcon ja Finnilcon toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Säävaraus. Jos sataa kaatamalla, siirretään golfaaminen keskiviikolle.

11.6. kl 18 Vaasailcos minigolfikväll

Välkommen på Vaasailcos minigolfkväll vid Botnia minigolfbana tisdag 11.6. Vi börjar spela kl 18. Efteråt njuter vi av kaffe och fri samvaro. Vaasailco bjuder på spelet och serveringen.

Botnia minigolfbana finns i Vasa på Uddnäsvägen i Vasklot. Efter Vasklot bro svänger man höger och kör rakt, tills man kommer till banan. Ingen förhandsanmälan behövs, men du kan fråga om det finns möjlighet till samåkning.

På plats kan du även bli medlem i föreningen, fråga om Vaasailcos och Finnilcos program och kommande händelser.

Väderreservation. Ifall regnet öser ner, flyttar vi golfandet till onsdagen.


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja/viceordförande

Jarmo Laakso
puh. 050 535 4547

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com