Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Tapahtumia

Kutsu Vaasailco ry:n ylimääräiseen kokoukseen 13.6. klo 18

(os. Edvininpolku. Korsukylä. Aleksis Kiventie 59, Vaasa)

Vaasailcon vuosikokouksessa 22.4. läsnäolijoista ei löytynyt riittävästi

ehdokkaita hallitukseen. Yhdistys ei ole toimivaltainen ilman

toimihenkilöitä, joten kutsutaan koolle ylimääräinen kokous. Esitämme,

että ylimääräisessä kokouksessa valittava hallitus toimii tämän

vuoden, jotta suunniteltu toiminta saadaan toteutettua. Syksyksi

kutsutaan koolle vielä ylimääräinen kokous, jossa äänestetään

yhdistyksen purkautumisesta tai jatkamisesta.

Asiat: Toimihenkilöiden vaali (puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet,

varsinainen – ja varatoiminnantarkastaja) sekä mahdolliset muut asiat.

Ke 13.6. Klo 18.00 Ulkoilutapahtuma Korsukylässä Edvinin

polulla

Illan ohjelmassa patikointia luontopolulla tutustuen Edvin Hevonkosken

taideteoksiin, grillailua ja kahvittelua. Saamme vieraaksi

Lena Enges-Ketun, joka on aikaisemmin toiminut VKS:n avannehoitajana.

Ei ennakkoilmoittautumista.

18.8.2018 Luento- ja virkistyspäivä hotelli Kivitipussa

Päivän ohjelma:

7.00 Lähtö bussilla Kokkolan matkakeskuksesta (Vaasan kautta.

Jos ilmoittautuneita on Kokkolasta)

9.00 Lähtö bussilla Vaasan kaupungintalolta

11.00–19.00 Yhteinen kokoustila on varattu käyttöömme, jossa

alkuun kahvi ja suolapala.

11.00–16.00 Avannetuote-esittelyjä, tutustumista, keskustelua

Ulkoilua/kävelyä Kivitipun maastossa

Vierailu Meteoriittikeskuksessa

16.00–17.00 Bodypilates liikuntasalissa: bodypilates koostuu pilateksen

ja joogan yhdistelmä liikkeistä. Tunti on rauhallinen ja

tarkoituksena on keskittyä oman kehon tuntemiseen ja kuuntelemiseen

ja mielen rauhoittumiseen.

17.00–18.00 Päivällinen noutopöydästä

18.00–19.00 Luento: kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Bussi lähtee takaisin Vaasaan ja Kokkolaan.

Retkipäivä on jäsenelle ilmainen ja se toteutuu, jos lähtijöitä on

vähintään viisitoista. Mukaan mahtuu 18 nopeinta ilmoittautujaa.

Ilmoittautumiset Maritalle 10.7. mennessä puh. 040 732 8039 tai

sähköposti mt1886841@gmail.com.

Omainen/seuralainen maksaa päivän ohjelmasta 39 €. Mukaan voi

tulla myös omalla autolla. Ilmoita varauksen yhteydessä bussikyydin

tarve ja ruoka-ainerajoitteet.

Vaasailcos kommande aktiviteter:

Kallelse till Vasailcos extra möte 13.6. kl 18 (Vid Edvinsstigen.

Aleksiskivivägen 59, Vasa.)

På årsmötet 22.4. bland de närvarande fanns inte tillräckligt med

kandidater till styrelsen. Föreningen är inte befullmäktigad utan ledamöter,

därav en kallelse till ett extra möte. Vi föreslår att styrelsen

fortsätter det här året, för att kunna genomföra planerad verksamhet.

På hösten sammankallas ännu ett extra möte, då det röstas om

föreningen skall avslutas eller fortsätta, ifall en ny styrelse kan väljas.

Agenda: Val av styrelse (ordförande, styrelsemedlemmar, verksamhetsgranskare

och en ersättare) och möjliga övriga ärenden.

Tervetuloa/ Välkommen

Aila Ala-Aho

Puheenjohtaja/ Ordförande

Hallitus/Styrelse

13.6. kl. 18.00 Utomhusträff vid Edvins stigen i Vapenbrödrabyn

På kvällens program står promenad på naturstigen, att bekanta sig

med Edvin Hevonkoskis konst, grillning och kaffe. Med på turen

kommer Lena Enges-Kettu, som tidigare varit stomiskötare på

VCS. Ingen förhandsanmälan behövs.

Lördag 18.8.2018 Föreläsnings- och rekreationsdag på hotell

Kivitippu

Dagens program:

7.00 Avgång med buss från Karleby busstation (via Vasa)

9.00 Avgång med buss från Vasa stadshus

11.00-19.00 Ett gemensamt mötesrum är reserverat för oss, där vi

börjar med kaffe och något salt

11.00-16.00 Stomiprodukts-förevisningar, diskussioner och samvaro

utomhusvistelse/promenad i Kivitippus omgivning

Besök till Meteorit centret

16.00-17.00 Bodypilates i gymnastiksalen: bodypilates är en kombination

av pilates och yoga rörelser. Timmen är lugn och meningen

är att man skall koncentrera sig på att känna och lyssna till sin

egen kropp samt att lugna sinnet.

17.00-18.00 Middag från stående bord

18.00-19.00 Föreläsning: helhetsvälbefinnande

Bussen åker tillbaka till Vasa och Karleby

Utflyktsdagen är gratis för medlemmar och den blir av om det är

minst 15 som åker. Med ryms de 18 första som anmäler sig.

Anmäl dej till Marita senast 10.7. tel. 040 732 8039 eller elpost

mt1886841@gmail.com.

Anhörig/vän betalar 39€ för dagens program. Man kan även komma

med egen bil. Meddela då du anmäler


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com