Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Tapahtumia/Evenemang

Huom: Vuosikokous ja muu ohjelma on peruttu koronavirustilanteen vuoksi!

La 28.3. Vaasailcon sääntömääräinen vuosikokous sekä liikunta- ja luentopäivä Härmän kylpylässä. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§:n mukaiset vuosikokousasiat ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle ennen vuosikokousta. Kutsu ja asialista löytyvät myös jäsenkirjeestä.

Ohjelma

klo 11-11.30, Kokoontuminen ja kuulumisten vaihto
klo 11.30-12.30, Luento: Hyvän olon avaimet
klo 12.30-13.30 Yhdistyksen vuosikokous
Tauko
klo 14-14.45, Ohjattu liikunta: taiji. Kaikille sopiva, rauhallinen venyttelyliikunta
klo 15, Lounas noutopöydästä.

Halukkaille kylpylän käyttö.

Vaasailcon jäsenelle koko tilaisuus on ilmainen, jos osallistuu kokoukseen. Osallistuja, joka ei ole jäsen, maksaa lounaan hinnan (22 euroa). Muu ohjelma on kaikille ilmainen. Tiedustele kyytiä ja ilmoita ruoka-ainerajoitteet ilmoittautumisen yhteydessä. Bussi otetaan tarvittaessa.

Ilmoittautumiset:

Aila Ala-Aho (puh. 050 350 6716, aila.alaaho(at)gmail.com)
Sitova ilmoittautuminen 5.3. mennessä.

Tervetuloa!

Obs: Årsmötet är inställt pga. coronasituationen!

28.3. kl 12.30, Vaasailco rf`s  stadgeenliga årsmöte och motions- och föreläsningsdaghålls vid Härmä Spa. På mötet behandlas föreningens årsmötesärenden enligt §12 samt övriga ärenden, som kommit styrelsen till kännedom före årsmötet. Kallelse och föredragningslista finns även i medlemsbrevet.

11-11.30 vi träffas och umgås
11.30-12.30 föreläsning: Nyckeln till att må bra
12.30-13.30 Föreningens årsmöte
Paus
14-14.45 ledd gymnastik; taiji. Lugn stretchning som passar alla.
15.00 lunch från stående bordet.

De som vill kan sedan använda Spa (simhall, boka massage eller annat)

För medlemmar i Vaasailco är dagen kostnadsfri, om man deltar i årsmötet. Deltagare som inte är medlemmar, betalar 22 euro för lunchen, andra aktiviteter är fria för alla. Meddela eventuella matallergier då samt hör dej för om transport. Vb ordnas busstransport.

Anmälningar:

Aila Ala-Aho (tel. 050 350 6716, aila.alaaho(at)gmail.com)

Bindande anmälan före 5.3.

Välkommen!

 


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja/viceordförande

Jarmo Laakso
puh. 050 535 4547

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com