Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Vuosikokouksessa Vaasailcolle on valittu uusi hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja Aila Ala-Aho, varapuheenjohtaja Jarmo Laakso, sihteeri Marita Tyynelä ja jäsenet Pirkko Manninen, Kai Seilonen ja Pasi Peltonen. Varajäseninä toimivat Eivor Mäkelä ja Minna Korpilahti.

Vaasailcos ny styrelse är: Ordförande Aila Ala-Aho, viceordförande Jarmo Laakso, sekreterade Marita Tyynelä och styrelsemedlemmar Pirkko Manninen, Kai Seilonen och Pasi Peltonen. Ersättaren är Eivor Mäkelä ja Minna Korpilahti.

Tapahtumia/Evenemang

Ti 7.5.2019  Vertaistuki-ilta Kokkolassa
Kokoonnumme Villa Elban Rantamakasiinissa klo 18.-21.00. Puhujana seksuaalineuvoja Hanna Kemppainen. Kahvitarjoilua, keskustelua ja mahdollisesti ulkoilua lähimaastossa. Ilmoittautumiset viimeistään 29.4. Ailalle puh. 050 350 6716 tai aila.alaaho@gmail.com. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi.
Tervetuloa mukaan Kokkolan alueen ja lähikuntien avanneleikatut!

Tisdagen den 7.5.2019 Medlemskväll i Karleby 
Vi samlas kl. 18-20.30 vid Villa Elba`s Strandmagasin. Föreläsaren är sexual rådgivare Hanna Kemppainen. Kaffebud, diskussion, och motion i friluft.
Anmälningar till Aila tlf 050 350 6716 eller aila.alaaho@gmail.com senast 29.4. Det är möjligt att registera som ilcomedlem i tillfället.
Välkommen med alla stomie- och liknande opererade!


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja/viceordförande

Jarmo Laakso
puh. 050 535 4547

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com