Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Tapahtumia

La 15.12. Vaasailcon pikkujoulu
Pikkujoulua vietetään Frans&Nicolen kabinetissa, joka on varattu meille klo 18.00-23.30. Os. Hovioikeudenpuistikko 18 Vaasan
keskustassa.
Jouluruokailun hinta on jäsenelle 20 € ja mukaan tulevalle läheiselle 40 €. Kysymykset ja ilmoittautumiset Ailalle sähköpostiin aila.
alaaho(at)gmail.com tai iltaisin puhelinnumeroon 050 350 6716 viimeistään 7.12. Ilmoitathan myös ruoka-ainerajoitteet.

Ensi vuoden toiminnasta tiedotetaan tammi-helmikuun vaihteessa lähetettävässä jäsenkirjeessä ja internetissä.

Vaasailco`s julfest lördag 15.12.
Julfest firas på restaurangen Frans&Nicole, Hovrättsesplanaden 18 i Vasa centrum. Kabinettet är bokat kl. 18.00-23.30.
För medlemmar kostar julmaten 20€ och för medföljande gäster 40€. Frågor och anmälan; aila.alaaho(at)gmail.com eller kvällstid på tel. 050 350 6716 senast 7.12. Meddela även eventuella matallergier.

Information om nästa års aktiviteter kommer i medlemsbrevet månadsskiftet januari-februari samt syns på internet.

 


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com