Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Tapahtumia/Evenemang

La 28.9. klo 11.00 Syystapahtuma Raippaluodossa Svedjehamnissa

Ohjelma:

Bussi lähtee Vaasan kaupungintalolta klo 10.00. Kokoontuminen Salterietin edessä klo 11.00. Osoite Björkövägen 1011, 65870 Björköby, Svedjehamn. Bodvattnetin luontopolku n. 2,5 km patikoiden. Säänmukainen ulkovaatetus. Yhdistys tarjoaa retkieväät. Lohikeitto Salteriet-saaristolaisravintolassa. Keskustelunavaus vapaaehtoistyöstä ja vertaistukitoiminnasta, Laura Tiihonen Finnilcosta. Päiväkahvit.

Ilmoittautuminen retkelle ja ruoka-ainerajoitteet numeroon 050 350 6716 (iltaisin) tai sähköpostiosoitteeseen aila.alaaho@gmail.com viimeistään 20.9. Ilmoita, tuletko bussilla vai omalla kyydillä, ja mistä hyppäät kyytiin. 20 ensimmäistä mahtuu mukaan!

Su 24.11. Klo 15 Jouluruokailu

Jouluruokailu Lind´s Kök-kasvihuoneravintolassa Närpiössä (Bäcklidvägen 476, Närpiö)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.11. Mennessä (Ailalle). Bussi varataan, jos on kyydin tarvitsijoita. Hinta jäsenille 17 € ja avecille 37 €. Ilmoita, jos tarvitset bussikyytiä tai yhteiskuljetusta.

Lördag 28.9 kl 11.00 Hösthändelse vid Svedjehamnen, Replot

Program:

Bussen avgår från stadshuset i Vasa kl 10.00. Samling kl 11.00 utanför Salteriet, Björkövägen 1011, 65870 Björköby, Svedjehamn. Vandring kring Bodvattnet ca 2,5 km, klädsel enligt vädret, picknick bjuder föreningen på. Lax-soppa vid skärgårds restaurangen Salteriet. Diskussion kring frivillig arbete och stödpersons verksamhet, Laura Tiihonen Finnilco. Kaffe.

Anmälan och meddelande om eventuella mat-allergier till numret 050 350 6716 (kvällstid) eller per e-mail till aila.alaaho@gmail.com senast 20.9. Meddela om du kommer med egen bil eller med bussen och var du i så fall stiger på. De första 20 personerna ryms med!

Söndag 24.11. Kl 15 Julmat

Julmiddag vid växthusrestaurant Lind´s Kök i Närpes, Bäcklidvägen 476.

Anmälan och meddelande om eventuella mat-allergier till Aila senast 15.11. Bussen ska reserveras enligt behov. Priset 17 € för medlem och 37 € för icke-medlem. Anmäl om du behöver buss eller samåkning.


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja/viceordförande

Jarmo Laakso
puh. 050 535 4547

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com