Vaasailco

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu Vaasa2-150x150potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!


Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!


Tapahtumia

13.10. Luento- ja virkistyspäivä Hotelli Kivitippu, Lappajärvi

Päivän ohjelma:

7.30. Bussit lähtevät Vaasasta ja Kokkolasta (Kyydin varanneille. Mahdollisesti pieni omavastuu)

09.00 – 14.00 yhteinen kokoustila, jossa kahvi ja suolapala. Esittelijöitä ja keskustelua. Mahdollisuus käyttää omatoimisesti kylpylän palveluita tai ulkoilla yhdessä tai itsekseen.

Tutustuminen Meteoriittimuseoon.

14.00 – 15.00 bodypilates liikuntasalissa: bodypilates koostuu pilateksen ja joogan yhdistelmä liikkeistä. Tunti on rauhallinen ja tarkoituksena on keskittyä oman kehon tuntemiseen ja kuuntelemiseen ja mielen rauhoittumiseen.

15.00 – 16.00 päivällinen noutopöydästä.

16.00 – 17.00 luento: Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Päivän ohjelma on jäsenelle ilmainen. Ei jäsenen hinta on 39 €. Myös muiden Ilco-yhdistysten jäsenet ovat tervetulleita.

Päivän toteutuminen edellyttää vähintään 15 henkilön ryhmää. ILMOITTAUTMISET viimeistään 20.9. mennessä Ailalle numeroon 050 350 6716 (ilta-aikaan) tai sähköpostiin aila.alaaho@gmail.com

 

13.10. Föreläsnings- och rekreationsdag på hotell Kivitippu, Lappajärvi

Dagens program:

7.30. Bussarna avgår från Vasa och Karleby(reservation och eventuellt en liten avgift)

9-14 Gemensamt skolningsutrymme, där vi får kaffe och något salt. Förevisningar och diskussioner. Möjlighet att självständigt använda spa-tjänsterna eller vistas ute. Besök till Meteorit centret

14-15 Bodypilates i gymnastiksalen: bodypilates är en kombination av yoga och pilates. Timmen är lugn och meningen är att vi skall koncentrera oss på att känna vår egen kropp och lyssna på den samt att komma i en lugn stämning.

15-16 Middag från stående bord

16-17 Föreläsning: Helhetstäckande välbefinnande

Dagens program är gratis för medlemmar. Icke medlemmar betalar 39€. Även andra Ilco medlemmar är välkomna.

Vi behöver vara minst 15 personer för att vi skall kunna genomföra dagen


Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com