Järjestöt haastavat sote-valmistelijat

Kymmenet kansalaisjärjestöt ovat huolissaan sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista palveluiden saantiin. Kuluttajaparlamentin 31.5. järjestämä SOTE-seminaari tarjosi tilaisuuden haastaa uudistuksen valmistelijat vastaamaan kysymyksiin. Tärkeimmiksi huolenaiheiksi nousivat asiakasmaksut, palveluohjaus, kuluttajansuoja, palveluiden esteettömyys ja niiden yhdenvertainen saatavuus.

Kysymyksiin vastaamassa olivat uudistuksen valmistelijoista projektijohtaja Tuomas Pöysti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Markku Pekurinen, professori Pentti Arajärvi sekä entinen Eksoten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirinaikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja, nykyinen sote-konsultti Timo Salmisaari.

Kuluttajansuojan puutteet ja asiakasmaksujen korotukset herättävät huolta

Sote-uudistuksen myötä julkisten ja yksityisten palveluiden rajat hälvenevät, mikä nostaa esille kysymyksiä kuluttajansuojasta. Järjestöt ovat huolestuneet erityisesti siitä, ettei nykyisessä esityksessä asiakaslähtöistä kuluttajaoikeudellista suojaa ole säädetty. Myös asiakasmaksujen väistämättömät korotukset ovat saaneet aikaan keskustelua niissä järjestöissä, jotka edustavat ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita tai vammaisia. Usein nämä ihmisryhmät ovat pienituloisia, mutta samalla monipuolisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiä.

Kysymyslista sote-valmistelijoille

Seminaarissa käydyn keskustelun lisäksi järjestöt olivat koonneet 50 kysymyksen ja huolenaiheen listan, joka luovutettiin tilaisuudessa projektijohtaja Pöystille. Pöysti lupasi toimittaa kaikkiin kysymyksiin kirjallisen vastauksen. Kysymyslistan voi lukea tästä: 50 kysymystä sote-valmistelijoille.