Avannekysely

Osallistu avannekyselyyn 31.1.2019 mennessä

Hyvä avanneleikattu, pyydämme Sinua osallistumaan Finnilco ry:n toteuttamaan kyselyyn, jonka tarkoitus on saada tietoa erityisesti avanteen vaikutuksista työkykyyn ja avanneleikattujen terveyspalvelujen käytöstä. Kyselystä saatavaa tietoa hyödynnetään Finnilcon edunvalvontatyössä. Vastaathan kyselyyn ainoastaan, jos olet avanneleikattu (pysyvä tai väliaikainen avanne).

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaaminen vie aikaa 10–15 minuuttia. Viimeinen mahdollinen vastauspäivä on 31.1.2019.

Kyselyn lähetyksen ja postituksen tukijana toimii Coloplast Oy. Kyselyn jälkeen Sinulla on halutessasi mahdollisuus liittyä Coloplast Oy:n asiakasrekisteriin. Kyselyyn voi vastata vapaasti myös liittymättä asiakasrekisteriin.

Kysely toteutetaan ehdottoman luottamuksellisesti: Finnilcon jäsenrekisteritietoja ei luovuteta missään vaiheessa Coloplastille tai muille ulkopuolisille. Kyselyyn vastataan nimettömästi.  Jos päätät liittyä Coloplast Oy:n asiakasrekisteriin, sitä varten antamiasi henkilötietoja ei millään tavalla yhdistetä kyselyyn antamiisi vastauksiin.

Vastaajien kommentteja voidaan käyttää ja julkaista tulosten raportoinnin yhteydessä sillä tavalla, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

Avannekyselyyn  

Kyselyn tuloksista raportoidaan huhtikuussa 2019 Finnilco-lehden 2/2019 numerossa ja Finnilcon kotisivuilla.

Jos sinulla on kysyttävää kyselystä, olethan yhteydessä Finnilcon toimistoon.

Kiitos osallistumisestasi!


Vi ber Dig vänligen att delta i enkäten för stomiopererade patienter som genomförs av Finnilco ry.
Syftet med denna enkät är att samla in information i synnerhet om stomins inverkningar på arbetsförmågan och om hur stomiopererade patienter använder hälsovårdstjänster. Informationen från enkäten används i Finnilcos intressebevakningsarbete.  Vi ber att Du besvarar enkäten bara om Du har genomgått en stomioperation (permanent eller temporär stomi).

Coloplast Oy stöder utskick och postning av enkäten. Enkäten genomförst strikt konfidentiellt: data om Finnilcos medlemsregister överlåts inte i något som helst skede till Coloplast. Enkäten besvaras anonymt så att det inte går att koppla de inskickade svarsblanketterna till respondentens personuppgifter. Respondentens kommentarer används i rapporteringen av resultaten på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera respondenten.

Rapport över resultaten ges i maj 2019 i Finnilco-tidningens nummer 2/2019 samt på Finnilcos webbplats.

Till enkäten