Avannekysely

Kysely avanneleikatuille

Finnilco ry toteuttaa talvella 2019 kyselyyn, jonka tarkoitus on saada tietoa erityisesti avanteen vaikutuksista työkykyyn ja avanneleikattujen terveyspalvelujen käytöstä. Kyselystä saatavaa tietoa hyödynnetään Finnilcon edunvalvontatyössä.

Kyselyn lähetyksen ja postituksen tukijana toimii Coloplast Oy. Kyselyn jälkeen vastaajilla on ollut halutessaan mahdollisuus liittyä Coloplast Oy:n asiakasrekisteriin. Kyselyyn on voinut vastata vapaasti myös liittymättä asiakasrekisteriin.

Kysely toteutetaan ehdottoman luottamuksellisesti: Finnilcon jäsenrekisteritietoja ei luovuteta missään vaiheessa Coloplastille tai muille ulkopuolisille. Kyselyyn vastataan nimettömästi.  Jos päätit liittyä Coloplast Oy:n asiakasrekisteriin, sitä varten antamiasi henkilötietoja ei millään tavalla yhdistetä kyselyyn antamiisi vastauksiin.

Vastaajien kommentteja voidaan käyttää ja julkaista tulosten raportoinnin yhteydessä sillä tavalla, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

Kyselyn vastausaika on päättynyt 31.1.2019.

Kyselyn tuloksista raportoidaan huhtikuussa 2019 Finnilco-lehden numerossa 2/2019 ja Finnilcon kotisivuilla.

Jos sinulla on kysyttävää kyselystä, olethan yhteydessä Finnilcon toimistoon.

Kiitos osallistumisestasi!