Jäsenkysely 2017

Vaikuta osallistumalla jäsenkyselyyn!

Finnilcon jäsenkyselyn tarkoituksena on selvittää jäsenten mielipiteitä, toiveita ja tarpeita. Voit kertoa, mitä mieltä olet tämänhetkisestä toiminnasta, ja mihin suuntaan toimintaa tulisi kehittää. Osallistu, ja kerro meille, mitä Sinä odotat Finnilcolta ja omalta paikallis- tai jäsenyhdistykseltäsi!

Kyselyyn voi osallistua 31.10.2017 saakka

Kyselyyn voi vastata internetissä tai paperilomakkeella. Finnilco on toteuttanut edelliset jäsenkyselyt sähköisesti kustannussyistä. Kannustamme vastaamaan sähköisesti, jolloin myös tulosten kokoaminen on helpompaa. Sähköinen kysely ei kuitenkaan tavoita kaikkia, joten tällä kertaa kysely julkaistaan myös Finnilco-lehdessä 3/2017, joka ilmestyy 25.9.2017.

Sähköinen kyselylomake avautuu 5.9. ja vastausaikaa on 31.10. saakka. Myös lehden paperilomakkeita otetaan vastaan 31.10. saakka. Ruotsinkielinen kysely toteutetaan vain sähköisesti, mutta Finnilco-lehdessä olevaan lomakkeeseen voi toki halutessaan vastata myös ruotsin kielellä.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa kyselyn yhteenvedosta.

Suomenkieliseen kyselyyn pääset tästä: SUOMENKIELINEN KYSELY

Ruotsinkieliseen kyselyyn pääset tästä: RUOTSINKIELINEN KYSELY

Kyselyn tulokset julkaistaan joulukuun alussa Finnilco-lehdessä ja Finnilcon kotisivuilla.
Kiitos osallistumisestasi! Vastauksesi antaa arvokasta tietoa, jonka avulla Finnilco ja jäsenyhdistykset voivat kehittää toimintaansa yhä paremmin jäseniään palvelevaksi.