Kurssit

Sopeutumisvalmennuskursseilla tarjotaan vertais- ja asiantuntijatukea avanne- tai IPAA-leikattuna elämiseen. Osa Finnilcon sopeutumisvalmennuskursseista on suunnattu myös leikatun läheisille. Läheinen voi olla esimerkiksi puoliso, vanhempi tai lapsi.

Kursseilta saa tietoa esimerkiksi avanteen tai J-säiliön hoidosta, sopivasta ruokavaliosta, avannetarvikkeista, henkisestä sopeutumisesta ja sopivasta liikunnasta.

Kursseihin sisältyy osallistujalle täysihoito kahden hengen huoneessa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, sillä ne järjestetään Stea:n avustuksella.

Vuonna 2017 Finnilco toteutti kuusi sopeutumisvalmennuskurssia eri puolilla Suomea: Rovaniemellä, Imatralla, Ikaalisissa, Vaasassa, Laukaalla ja Siilinjärvellä. Vuonna 2018 järjestetään seitsemän sopeutumisvalmennuskurssia ja niiden lisäksi kaksi tuettua lomaa yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Lisätietoa Finnilcon tuetuista lomista. 

Vuonna 2018 järjestettävät sopeutumisvalmennuskurssit:


19.–22.4.2018 Avanne- ja vastaavasti leikattu ja läheinen -kurssi

Kurssilla leikattu ja hänen läheisensä saavat asiantuntijatietoa avanteen hoidosta, ravitsemuksesta ja sosiaaliturvasta ja -palveluista.
Kurssiohjelmassa on luentoja, monipuolista liikuntaa ja keskusteluryhmiä niin leikatuille kuin läheisillekin.
Kurssilla on mahdollisuus yksilötapaamiseen avannehoitajan kanssa. Kurssille valitaan 9 paria.
Paikka: Santasport, Rovaniemi
Hakuaika: ke 14.3. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Avanne- ja vastaavasti leikattu ja läheinen -kurssin hakulomake

27.–29.4.2018 Elämässä eteenpäin -yksilökurssi

Kurssilla saat asiantuntijatietoa avanteen hoidosta, ravitsemuksesta, seksuaalisuudesta ja sosiaaliturvasta.
Kurssiohjelmassa on luentoja, keskusteluryhmiä ja monipuolista liikuntaa.
Kurssilla on mahdollisuus yksilökeskusteluun psykologin kanssa. Kurssilla ei ole avanteenhoidon yksilöohjausta.
Kurssille valitaan 12 henkilöä.
Paikka: Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika: ke 21.3. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Elämässä eteenpäin -kurssin hakulomake

18.–20.5.2018 Nuorten (alle 40-vuotiaat) avanne- ja vastaavasti leikattujen parikurssi

Kurssilla leikattu ja hänen kumppaninsa saavat asiantuntijatietoa avanteen hoidosta, ravitsemuksesta, seksuaalisuudesta ja sosiaaliturvasta.
Kurssiohjelmassa on luentoja, monipuolista liikuntaa ja keskusteluryhmiä.
Kurssilla on mahdollisuus yksilötapaamiseen avannehoitajan kanssa. Kurssille valitaan 8 paria.
Paikka: Scandic Rosendahl, Tampere
Hakuaika: ke 4.4. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Nuorten parikurssin hakulomake

23.-26.9.2018 Avanne ja vastaavasti leikattujen yksilökurssi

Kurssilla saat asiantuntijatietoa avanteen hoidosta, ravitsemuksesta ja sosiaaliturvasta ja -palveluista.
Kurssiohjelmassa on luentoja, keskusteluryhmiä ja monipuolista liikuntaa.
Kurssilla on mahdollisuus yksilötapaamiseen avannehoitajan kanssa. Kurssille valitaan 16 henkilöä.
Paikka: Imatran kylpylä, Imatra
Hakuaika: pe 17.8. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Avanne- ja vastaavasti leikattujen yksilökurssin hakulomake

3.-7.10.2018 IBD:n vuoksi avanneleikattujen yksilökurssi (yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n kanssa)

Kurssi on tarkoitettu IBD:n takia avanneleikatuille. Ensisijaisesti niille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet avanneleikatuille tarkoitetuille sopeutumisvalmennuskursseille. Kurssille valitaan 14 henkilöä.
Paikka: Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Hakuaika: ke 22.8. mennessä
Kurssille hakeminen: Kurssille haetaan Crohn ja Colitis ry:n paperisella tai sähköisellä lomakkeella. Paperinen lomake lähetetään yhdistykselle osoitteeseen Crohn ja Colitis ry, Kuninkaankatu 22 A 4, 33210 Tampere. Kuoreen tunnus ”sopeutumisvalmennus”
Paperinen lomake tästä tai pyytämällä Crohn ja Colitiksen toimistolta
Sähköinen lomake (tulossa)
Lisätietoja: Crohn ja Colitis ry, järjestösihteeri Carita Sinkkonen
puh. 075 325 4400, 040 765 7931 (ma ja to 14-17) tai sopeutumisvalmennus(a)ibd.fi

5.–7.10.2018 IPAA-leikattujen yksilökurssi

Kurssilla saat asiantuntijatietoa j-pussista, ravitsemuksesta ja sosiaaliturvasta ja -palveluista.
Kurssiohjelmassa on luentoja, keskusteluryhmiä ja monipuolista liikuntaa.
Kurssilla on mahdollisuus yksilötapaamiseen avannehoitajan kanssa. Kurssille valitaan 15 henkilöä.
Paikka: Peurungan kylpylähotelli, Laukaa
Hakuaika: ma 27.8. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: IPAA-leikattujen kurssin hakulomake

25.-28.10.2018 Ruotsinkielinen avanne- ja vastaavasti leikattu ja läheinen -kurssi

Kurssilla saat asiantuntijatietoa avanteen hoidosta, ravitsemuksesta ja sosiaaliturvasta ja -palveluista.
Kurssiohjelma on ruotsinkielistä ja se sisältää luentoja, keskusteluryhmiä ja monipuolista liikuntaa.
Kurssilla on mahdollisuus yksilötapaamiseen avannehoitajan kanssa. Kurssille valitaan 8 paria.
Paikka: Härmän kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika: ke 19.9. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Ruotsinkielisen kurssin hakulomake (hakulomake suomeksi, käännös tulossa)

HAKEMINEN

Finnilcon sopeutumisvalmennuskursseille haetaan Finnilcon omalla kurssihakemuksella. Hakemukseen tulee aina liittää korkeintaan vuoden vanha terveydenhuollon ammattilaisen (avannehoitajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin) lähete tai suositus kurssille.

HUOM: Lääkärin tekemä todistus tai suositus tarvitaan hakemuksen liitteenä aina silloin, jos hakija haluaa hakea Kelasta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa kurssin jälkeen. Hakijan kannattaa huomioida, että vuonna 2018 omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25,00 euroa, ja Kela korvaa omavastuun ylittäviä matkakuluja pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. 

Lisätietoja sopeutumisvalmennuskursseista ja niille hakemisesta saa Finnilcon jäsenyhdistyksiltä, Finnilcon kotisivuilta, avannehoitajilta ja Finnilcon toimistolta. Finnilcon toimistolla kurssiasioita hoitaa Annukka Ylisaari, puh: 040 716 9080, sähköposti: annukka.ylisaari(at)finnilco.fi.

Täytetty hakemuslomake liitteineen lähetetään postitse Finnilcon toimistolle osoitteeseen: Finnilco ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Kurssihakulomakkeen tulostusversiot:

Kurssihakulomake (Word-muodossa)

Kurssihakulomake (pdf-muodossa)

VALINTAKRITEERIT

 • Hakijan tulee kuulua kurssin kohderyhmään.
 • Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole aiemmin käyneet kursseilla.
 • Hakijalla tulee olla kulunut vähintään noin 6 kk leikkauksesta.
 • Valintaan vaikuttavat hakemuksessa annetut perustelut kurssin tarpeellisuudesta hakijalle.
 • Hakijan aikaisempi hakeminen kurssille huomioidaan valintoja tehdessä.
 • Hakijan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan tulee olla sellainen, että hän selviytyy kurssilla itsenäisesti tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustettava vastaa itse henkilökohtaisen avustajan kaikista kuluista kurssilla (majoitus, ateriat, matkat ja muut vastaavat).
 • Ketään ei syrjitä valinnassa sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen taustan, vamman tai terveydentilan vuoksi.
 • Jos kyseessä on avanne- ja vastaavasti leikattujen kurssi, on valinnassa tasapuolisesti otettava huomioon kaikki avannetyypit sekä J-säiliö.
 • Valinnassa kiinnitetään huomiota ryhmädynamiikkaan; pyritään mahdollistamaan vertaistuki kaikille ryhmäläisille.
 • Kelan ja STEA:n kurssit eivät sulje pois toisiaan.
 • Hakijoiden matkan pituus kurssille ei vaikuta valintaan.
 • Valintaan voi vaikuttaa, jos hakijan on syytä epäillä aiheuttavan vahinkoa itseään tai muita kohtaan (väkivaltaisuus, päihdeongelma, tms.) tai jos osallistujan sairauden tila vaatii akuutteja hoitotoimenpiteitä.
 • Leikattu ja läheinen -kurssin läheinen on samassa taloudessa elävä, lähisukulainen tai ystävä, jonka kanssa on päivittäistä kanssakäymistä. Jos läheinen on toinen leikattu, tulee myös tuolloin olla päivittäistä kanssakäymistä.
 • Leikattu ja läheinen -kurssille hakevien kohdalla tulee leikattua ja läheistä käsitellä yhdenvertaisesti. Läheisen tuen tarve on yhtä painava perustelu kurssille kuin leikatun tuen tarve.
 • Kurssille voi päästä uudelleen, kun edellisestä kurssista on kulunut vähintään kaksi vuotta. Jos hakijan elämäntilanne on muuttunut, uusi kurssi on mahdollinen jo seuraavana vuonna.
 • Vajaan kurssin täytteeksi voidaan ottaa jo aiemmin kursseilla olleita.