Kurssit

Sopeutumisvalmennuskursseilla tarjotaan vertais- ja asiantuntijatukea avanne- tai IPAA-leikatuille tai anaali-inkontinenssista kärsiville. Osa Finnilcon sopeutumisvalmennuskursseista on suunnattu myös kurssien kohderyhmälle ja heidän läheisilleen. Läheinen voi olla esimerkiksi puoliso, vanhempi, lapsi tai hyvä ystävä, jonka kanssa kohderyhmään kuuluvalla on päivittäistä kanssakäymistä.

Kursseilta saa tietoa esimerkiksi avanteen tai J-säiliön hoidosta, sopivasta ruokavaliosta, avannetarvikkeista, ihonhoidosta, henkisestä sopeutumisesta ja sopivasta liikunnasta.

Kursseihin sisältyy osallistujalle täysihoito kahden hengen huoneessa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, sillä ne järjestetään STEA:n avustuksella.

Vuonna 2018 Finnilco toteutti seitsemän sopeutumisvalmennuskurssia eri puolilla Suomea: Siilinjärvellä, Imatralla, Kangasalla, Laukaassa, Rovaniemellä, Tampereella ja Ylihärmässä. Vuonna 2019 toteutamme kuusi sopeutumisvalmennuskurssia ja niiden lisäksi kaksi tuettua lomaa. Tuetut lomat toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Lisätietoa Finnilcon tuetuista lomista. 

Vuoden 2019 sopeutumisvalmennuskurssit

15.-17.3.2019 Elämässä eteenpäin -yksilökurssi

Kurssi tarjoaa psyykkistä ja fyysistä kuntoutusta. Kurssilla on mm. luentoja psyykkisestä hyvinvoinnista, ravitsemuksesta ja sosiaaliturvasta. Kurssilla on mahdollisuus psykologin yksityisvastaanottoon. Tällä kurssilla ei ole avannehoitajan yksilövastaanottoa. Kurssille valitaan 12 henkilöä.
Paikka: Verve, Lahti
Hakuaika: pe 15.2. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Elämässä eteenpäin -yksilökurssin hakulomake

29.-31.3.2019 IPAA-leikattu ja läheinen -kurssi

Kurssille voivat hakeutua IPAA-leikatut (J-pussi) läheisineen. Kurssilla selvitellään arkipäivän elämää J-pussin kanssa, mahdollisia ongelmatilanteita sekä seksuaalisuuteen/psyykkiseen hyvinvointiin, ruokavalioon, ihonhoitoon ym. liittyviä asioita. Kurssilla on mahdollisuus avannehoitajan yksilövastaanottoon. Kurssille valitaan 10 paria (20 henkilöä).
Paikka: Rantahotelli Waltikka, Valkeakoski
Hakuaika: pe 22.2. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: IPAA-leikattu ja läheinen -kurssin hakulomake

5.-8.5.2019 Avanneleikattujen yksilökurssi

Kurssille voivat hakeutua suolisto- ja virtsatieavanneleikatut. Kurssilla selvitellään arkipäivän elämää avanteen kanssa, mahdollisia ongelmatilanteita sekä mm. seksuaalisuuteen/psyykkiseen hyvinvointiin, ruokavalioon ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita. Kurssilla on mahdollisuus avannehoitajan yksilövastaanottoon. Kurssille valitaan 16 henkilöä.

Paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Joensuu
Hakuaika: ma 1.4. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Avanneleikattujen yksilökurssin hakulomake

26.-29.9.2019 Avanneleikattu ja läheinen -kurssi

Kurssille voivat hakeutua suolisto- ja virtsatieavanneleikatut läheisineen. Kurssilla selvitellään arkipäivän elämää avanteen kanssa, mahdollisia ongelmatilanteita sekä mm. seksuaalisuuteen/psyykkiseen hyvinvointiin, ruokavalioon ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita. Kurssilla on mahdollisuus avannehoitajan yksilövastaanottoon. Kurssille valitaan 10 paria (20 henkilöä).

Paikka: Rokua Health & Spa, Rokua
Hakuaika: ma 19.8. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Avanneleikattu ja läheinen -kurssin hakulomake

18.-20.10.2019 Nuorten yksilökurssi

Kurssille voivat hakeutua alle 40-vuotiaat avanne- ja IPAA-leikkauksen läpikäyneet sekä anaali-inkontinenssista kärsivät. Kurssilla on erilaisia luentoja (esim. avannehoitaja, ravitsemusterapeutti, seksuaali/psykoterapeutti) sekä vertaiskeskustelua kurssilaisten kesken. Kurssilla on mahdollisuus kahdenkeskiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa. Kurssille valitaan 16 henkilöä.

Paikka: Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
Hakuaika: pe 13.9. mennessä HUOM: Hakuaikaa pidennetty 18.9.2019 saakka
Hae kurssille sähköisesti: Nuorten yksilökurssin hakulomake

15.-17.11.2019 Voimia työelämään -yksilökurssi

Kurssi on suunnattu työikäisille avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali- ja inkontinenssipotilaille, jotka tarvitsevat tukea työssä jaksamiseen tai uutta suuntaa työelämälleen. Kurssiohjelma sisältää erilaisia luentoja (esim. psykoterapeutti, työfysioterapeutti), vertaiskeskustelua ja virkistystä. Kurssilla on mahdollisuus psykoterapeutin yksilövastaanottoon. Kurssille voi hakea yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Kurssille valitaan 14 henkilöä.

Paikka: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika: ma 14.10. mennessä
Hae kurssille sähköisesti: Voimia työelämään -yksilökurssin hakulomake

HAKEMINEN

Finnilcon sopeutumisvalmennuskursseille haetaan Finnilcon omalla kurssihakemuksella. Hakemukseen tulee aina liittää korkeintaan vuoden vanha terveydenhuollon ammattilaisen (avannehoitajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin) lähete tai suositus kurssille.

Käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja ajantasaista lainsäädäntöä noudattaen. Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä Finnilcon sopeutumisvalmennuskurssien tietosuojaselosteesta

HUOM: Lääkärin tekemä todistus tai suositus tarvitaan hakemuksen liitteenä aina silloin, jos hakija haluaa hakea Kelasta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa kurssin jälkeen. Hakijan kannattaa huomioida, että vuonna 2018 omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25,00 euroa, ja Kela korvaa omavastuun ylittäviä matkakuluja pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. 

Lisätietoja sopeutumisvalmennuskursseista ja niille hakemisesta saa Finnilcon jäsenyhdistyksiltä, Finnilcon kotisivuilta, avannehoitajilta ja Finnilcon toimistolta. Finnilcon toimistolla kurssiasioita hoitaa Annukka Ylisaari, puh: 040 716 9080 (puhelinaika klo 9-13), sähköposti: annukka.ylisaari(at)finnilco.fi.

Kurssihakulomakkeen tulostusversiot:

Hakulomake sopeutumisvalmennuskurssille 2019 (Word-muodossa)

Hakulomake sopeutumisvalmennuskurssille 2019 (pdf-muodossa)

Täytetty hakemuslomake liitteineen lähetetään postitse Finnilcon toimistolle osoitteeseen: Finnilco ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

VALINTAKRITEERIT

 • Hakijan tulee kuulua kurssin kohderyhmään.
 • Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole aiemmin käyneet kursseilla.
 • Hakijalla tulee olla kulunut vähintään noin 6 kk leikkauksesta.
 • Valintaan vaikuttavat hakemuksessa annetut perustelut kurssin tarpeellisuudesta hakijalle.
 • Hakijan aikaisempi hakeminen kurssille huomioidaan valintoja tehdessä.
 • Hakijan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan tulee olla sellainen, että hän selviytyy kurssilla itsenäisesti tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustettava vastaa itse henkilökohtaisen avustajan kaikista kuluista kurssilla (majoitus, ateriat, matkat ja muut vastaavat).
 • Ketään ei syrjitä valinnassa sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen taustan, vamman tai terveydentilan vuoksi.
 • Jos kyseessä on avanne- ja vastaavasti leikattujen kurssi, on valinnassa tasapuolisesti otettava huomioon kaikki avannetyypit sekä J-säiliö.
 • Valinnassa kiinnitetään huomiota ryhmädynamiikkaan; pyritään mahdollistamaan vertaistuki kaikille ryhmäläisille.
 • Kelan ja STEA:n kurssit eivät sulje pois toisiaan.
 • Hakijoiden matkan pituus kurssille ei vaikuta valintaan.
 • Valintaan voi vaikuttaa, jos hakijan on syytä epäillä aiheuttavan vahinkoa itseään tai muita kohtaan (väkivaltaisuus, päihdeongelma, tms.) tai jos osallistujan sairauden tila vaatii akuutteja hoitotoimenpiteitä.
 • Leikattu ja läheinen -kurssin läheinen on samassa taloudessa elävä, lähisukulainen tai ystävä, jonka kanssa on päivittäistä kanssakäymistä. Jos läheinen on toinen leikattu, tulee myös tuolloin olla päivittäistä kanssakäymistä.
 • Leikattu ja läheinen -kurssille hakevien kohdalla tulee leikattua ja läheistä käsitellä yhdenvertaisesti. Läheisen tuen tarve on yhtä painava perustelu kurssille kuin leikatun tuen tarve.
 • Kurssille voi päästä uudelleen, kun edellisestä kurssista on kulunut vähintään kaksi vuotta. Jos hakijan elämäntilanne on muuttunut, uusi kurssi on mahdollinen jo seuraavana vuonna.
 • Vajaan kurssin täytteeksi voidaan ottaa jo aiemmin kursseilla olleita.